Essentialia

DamesRoeiGezelschap Chimæra is op 15 november 2002 opgericht te Breskens. Tien ouderejaars Phocanen uit verschillende ploegen namen het initiatief voor dit eerste en enige DamesRoeiGezelschap binnen de vereniging Phocas. Doel van DRG Chimæra is om ouderejaars Phocanen en oud-Phocanen actief te blijven betrekken in het verenigingsleven.