Oud-besturen

Oud-besturen der DRG Chimæra:

Het eerste bestuur (2002-2003)

Het tweede bestuur (2003-2004)

Het derde bestuur (2004-2005)

Het vierde bestuur (2005-2006)

Het vijfde bestuur (2006-2007)
5e bestuur

Het zesde bestuur (2007-2008) – eerste lustrum

Het zevende bestuur (2008-2009)
7e bestuur

Het achtste bestuur (2009-2010)
8e bestuur

Het negende bestuur (2010-2011)
9e bestuur

Het tiende bestuur (2011-2012)
10e bestuur

Het elfde bestuur (2012-2013) – tweede lustrum
11e bestuur

Het twaalfde bestuur (2013-2014)
12e bestuur

Het dertiende bestuur (2014-2015)
13e bestuur

Het veertiende bestuur (2015-2016)
14e bestuur

Het vijftiende bestuur (2016-2017)

Het zestiende bestuur (2017-2018) – derde lustrum

Het zeventiende bestuur (2018-2019)

Het achttiende bestuur (2019-2020)

Het negentiende bestuur (2020-2021)

Het twintigste bestuur (2021-2022)